Rödpunkt-reflex-sikten

Rödpunktsikte är ett optiskt riktmedel som används på flera olika typer av vapen. Rödpunktssiktet är försett med en ljuskälla som projicerar en röd prick på målet när man kikar genom siktet. Den röda pricken är endast synlig genom siktet och inte på målet självt.

Aktiva filter